เต้าฮวยธัญพืช:สูตรและวิธีการทำ

เต้าฮวยธัญพืช

ส่วนผสมเต้าฮวยธัญพืช

วุ้นผง  ๒.๙๐  กรัม

นมถั่วเหลืองไม่ใส่น้ำตาล  ๙๗๐  กรัม

น้ำตาลทราย  ๙๒  กรัม

แคลเซียม  ๗  กรัม

เม็ดแมงลัก  ๕  กรัม

(เม็ดแมงลักแห้งหนัก ๔ กรัม เมื่อแช่น้ำจนพองได้ที่แล้วหนัก ๑๑๒ กรัม)

การทำหน้าธัญพืช

ส่วนผสมถั่วแดง

ถั่วแดงเม็ดเล็กแห้ง  ๒๐  กรัม

น้ำตาลทราย  ๘  กรัม

วิธีทำเต้าฮวยธัญพืช

๑.  ใส่วุ้นผงลงในหม้อนมถั่วเหลือง

๒.  นำไปตั้งไฟให้เดือด  หมั่นคนเพื่อไม่ให้วุ้นติดก้นหม้อ

๓.  เมื่อวุ้นละลายหมดแล้ว  ให้ใส่น้ำตาลและแคลเซียมที่ผสมไว้แล้ว คนจนน้ำตาลละลายดี แล้วทิ้งให้ส่วนผสมเดือด

๔.  ยกลงใส่ภาชนะซึ่งใส่เม็ดแมงลักที่พองตัว (๘-๑๐ กรัม) ไว้แล้ว  การเตรียมเม็ดแมงลัก ให้ล้างเม็ดแมงลักให้สะอาด ก่อนนำไปแช่น้ำให้พองจนเต็มที่แล้วจึงตักขึ้นมาใช้  จากนั้นรอจนกระทั่งวุ้นแข็งตัว

๕.  แต่งหน้าด้วยธัญพืชแล้วปิดฝาให้สนิท  เก็บไว้ในตู้เย็น

เคล็ดลับ

การสังเกตว่าวุ้นละลายหมดหรือไม่ ให้หยดน้ำต้มวุ้นกับนิ้วแล้วถูนิ้วไปมา ถ้าวุ้นละลายหมดจะไม่สากมือ และไม่มีเม็ดเล็ก ๆ